ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ
Copyright © 2013-2018 Hellenic Mathematical Society. All rights reserved.


Επιστημονική Εισήγηση


Οικονομική Ανάπτυξη και Μαθηματικά:
Μία Συναρπαστική Σχέση

Νίκος Χριστοδουλάκης, Καθηγητής Ο.Π.Α.

Σήμερα όλο και περισσότερες χώρες κατανοούν ότι η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να βασίζεται όχι μόνο στις παραδοσιακές πολιτικές αύξησης των επενδύσεων και μαζικής απασχόλησης, αλλά στην εξύψωση και βελτίωση των γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού. Πολλές εμπειρικές μελέτες διεθνών οργανισμών έχουν καταδείξει ότι χώρες που έθεσαν στόχο...


Τρέχον Τεύχος
Το συγκεκριμένο τεύχος περιλαμβάνει εργασίες των:

Σαράντος Ψυχάρης, Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης, Παρασκευή Ιατρού | Κουσουρή Στεφανία, Κασιμάτη Αικατερίνη | Πολύδωρος Σταυρόπουλος, Κωνσταντίνα Σταυροπούλου | Κοτζαμπασάκη Ευαγγελία, Αργιάννη Ευδοκία | Βασίλειος Κουτούφαρης, Πολύδωρος Σταυρόπουλος | Ποντικού Μαριλίζα | Πολύδωρος Σταυρόπουλος, Κωνσταντίνα Σταυροπούλου | Dr Korres Konstantinos |  Antonios Karampelas
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Το περιοδικό ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς, Ερευνητές και κάθε ενδιαφερόμενο για τις Νέες Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας. Στο περιοδικό δημοσιεύονται επιστημονικές εργασίες που καλύπτουν σύγχρονα θέματα άμεσα συνυφασμένα με το περιεχόμενο και τους στόχους του...
...................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................